Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Koulutus antaa mahdollisuudet työskennellä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana. Lisäksi tutkinnon suorittaja saa erinomaiset valmiudet hakeutua suorittamaan turvallisuusalan korkeakoulututkintoja.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut sekä niiden suorittamiseen liittyvät lainsäädännössä mainitut oikeudet ja velvollisuudet. Hän tuntee yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyvät eri viranomaisten ydintehtävät ja niiden vaikutukset työhönsä. Lisäksi hän tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyviä riskejä ja yleisimpiä poikkeamatilanteita sekä osaa toimia työssään työturvallisuuden edellyttämin tavoin.

Tutkinnon suorittaja hallitsee turvallisuussuunnittelun toimintaperiaatteet. Hänellä on myös mahdollisuus lisätä mm. elinkeinon harjoittajalta edellytettävää osaamista, turvallisuusalan palveluliiketoiminnallisen luonteen tuntemusta, teknisten turvajärjestelmien projektinhallintaa sekä henkilöstö- tai turvallisuusjohtamiseen liittyvää tietämystä.

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta osasta:
• Turvallisuusalan lainsäädäntö 30 osp
• Turvallisuussuunnittelu 30 osp
Valinnaisista osista tulee valita 3 tutkinnon osaa:
• Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen (vastaa kahta tutkinnon osaa) 80 osp
• Turvallisuusjohtaminen 40 osp
• Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla40 osp
• Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta (vastaa kahta tutkinnon osaa) 80 osp
• Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla 40 osp
• Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta 40 osp

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja etäopetuksen, ohjauksen sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Lähipäiviä on yhteensä 13 -16. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Lappian turvallisuusalan opettajat sekä asiantuntijoita työelämästä.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena tai omaehtoisena kouluttautumisena. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta ja myös työnantajan sitoutumista koulutukseen. Omaehtoisessa kouluttautumisessa osallistut koulutukseen omaehtoisesti työsi ohessa.