Teollisuuden digitalisaatio – Datan merkitys

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää datan arvon ja pyrkii tulevaisuudessa varmistamaan osaltaan laadukkaan datan. Pohditaan mistä kaikkialta dataa kerätään ja miten sitä voidaan hyödyntää.

Teemat:
o Millaista on laadukas data
o Miten tekoäly käyttää dataa (yksinkertaisia esimerkkejä esim verkkokauppa)
o Massadata
o Mittaus/datan virheet ja miksi ne ovat ongelmallisia
o Datan tulkintaa tehtävien avulla
o Koneoppiminen

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksen ja itsenäisenä tapahtuvan oppimisen yhdistelmänä.