Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden valmistustehtäviin, kone-, laite- ja automaatioasennuksiin. Koulutuksessa voi myös täydentää aiempaa osaamistaan suorittamalla uuden suuntautumisen tai oman valinnan mukaan tutkinnon osan.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi erikoisosaaminen johonkin työtehtävään ja valmiudet oppia uusia taitoja työtehtävien mukaan. Hänellä on materiaalituntemusta ja hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa. Hän osaa käyttää käsityövälineitä sekä valmistuksessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita.

Tutkinnon suorittanut osaa erilaisia valmistustekniikoita ja koneiden ja laitteiden kokoonpanossa ja asennuksessa käytettäviä työmenetelmiä. Hän osaa tehdä työtehtäväkokonaisuuksia työpiirustusten ja työselitysten mukaan, soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä toimia itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä. Hän osaa toimia laatujärjestelmien mukaan ja tehdä laadunvalvontaan ja kunnossapitoon liittyviä mittauksia.

Koulutuksessa voit suorittaa koko perustutkinnon tai tutkinnon osia.

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON SISÄLTÖ:

Yhteiset tutkinnon osat
-Asennuksen ja automaation perustyöt
-Valmistustyöt

Valitaan suuntautumisen mukaan jokin alla olevista
-Koneistus
-Hitsaus- ja levytyöt
-Koneasennustyöt
-Valinnainen tutkinnon osa
-Valinnainen tutkinnon osa
-Valinnainen tutkinnon osa
-Valinnainen tai vapaasti valittava tutkinnon osa

Koulutuksen kesto, aikataulu ja sisältö määräytyy yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

SEURAAVA ALOITUSPÄIVÄ 28.11.2022 (koulutusvalintoja voidaan tehdä jo hakuaikana vapaille opiskelijapaikoille).